29-30-31 augustus 2024 info@zomerfeest-depollenwestgeesteren.nl

Huisregels voor een gezellig feest!

Lees deze regels goed om er samen het mooiste feest van het jaar van te maken.

 • Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.Heb je online een ticket gekocht? Neem je E-ticket mee.
 • Er is een garderobe aanwezig om je jas tegen betaling op te hangen.
 • Volg aanwijzingen van het personeel / beveiliging op 
 • Aan bezoekers beneden de 18 jaar mogen wij geen alcoholische dranken verstrekken.
 • Het is niet toegestaand om eigen (alcholhoudende) drank te nuttigen of mee te nemen op het terrein..
 • Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden.
 • Legitimatie is verplicht. Neem altijd een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs mee. 
 • Wie zich hinderlijk of aanstootgevend /agressief  gedraagt of zich niet aan de regels houdt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering. Dat houdt in:
  • Geen wapens of drugs
  • Het gebruik en verhandelen van lachgas is verboden.
  • Geen ongewenste intimiteiten
  • Geen agressie of racisme
  • Geen hinderlijk gedrag
  • Geen overlast voor de omgeving
  • Op verzoek mee werken aan visitatie
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u op grond van het huisreglement worden gefouilleerd (pov). Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het feestterrein worden ontzegd.
 • Het bezit en/of gebruik van lachgas distikstof(mon)oxide is strikt verboden tijdens dit evenement.
 • Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico.

AVG

 • Exclusief voor onze eigen promotie voor komende jaren loopt er een fotograaf en een videoman rond. Door het betreden van het zomerfeest terrein, ga je akkoord dat je op een foto of in een video kunt komen en dat wij deze voor onze eigen promotie mogen gebruiken. Je kunt altijd een verzoek indienen om verwijderd te worden van foto’s of video’s die wij gebruiken. Wij proberen hiermee zoveel mogelijk te volstaan aan de nieuwe AVG regeling.

 

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.